สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช.
วันที่ประกาศประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ยกเลิก
ประกาศ
ผู้ชนะ
1โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
339.00
ไฟล์ราคากลาง
9 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์สอบราคาซื้อ     
527,254.00
ไฟล์ราคากลาง
9 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1สอบราคาซื้อ     
2,000,000.00
ไฟล์ราคากลาง
9 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
150,000.00
ไฟล์ราคากลาง
9 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5โรงเรียนวัดทุ่งคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
5,397,000.00
ไฟล์ราคากลาง
9 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ต.กุดจิก อ.ท่าคันโทจ.กาฬสินธุ์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
738,100.00
ไฟล์ราคากลาง
7 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7โรงเรียนคลองพนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
5,089,000.00
ไฟล์ราคากลาง
8 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
2,167,000.00
ไฟล์ราคากลาง
6 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีสอบราคาซื้อ     
771,100.00
ไฟล์ราคากลาง
8 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10โรงเรียนชุมชนบ้านดงสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
738,199.25
ไฟล์ราคากลาง
8 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11โรงเรียนบ้านนาทมสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,635,000.00
ไฟล์ราคากลาง
7 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12โรงเรียนวัดบางทีงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
4,356,000.00
ไฟล์ราคากลาง
7 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
730,300.00
ไฟล์ราคากลาง
7 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14โรงเรียนองครักษ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
18,770,000.00
ไฟล์ราคากลาง
7 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15โรงเรียนบ้านเตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
172,800.00
ไฟล์ราคากลาง
6 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,026,300.00
ไฟล์ราคากลาง
6 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17โรงเรียนบ้านดินแดงน้อยประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
4,102,700.00
ไฟล์ราคากลาง
6 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18โรงเรียนบ้านสาคูสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
398,000.00
ไฟล์ราคากลาง
7 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
3,974,000.00
ไฟล์ราคากลาง

6 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
748,700.00
ไฟล์ราคากลาง
6 ธันวาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง