สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช.
วันที่ประกาศประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ยกเลิก
ประกาศ
ผู้ชนะ
1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,501,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 สิงหาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบราคาซื้อ     
107.00
ไฟล์ราคากลาง
23 สิงหาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยสอบราคาจ้างเหมาบริการ     
1,550,000.00
ไฟล์ราคากลาง
18 สิงหาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4โรงเรียนวัดห้วยดั้ง หมู่10 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,640,500.00
ไฟล์ราคากลาง
18 สิงหาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓สอบราคาซื้อ     
606,400.00
ไฟล์ราคากลาง
18 สิงหาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ประกวดราคาซื้อ     
2,535,940.00
ไฟล์ราคากลาง
1 สิงหาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7โรงเรียนวัดคานหามสอบราคาซื้อ     
750,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
873,300.00
ไฟล์ราคากลาง
25 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรีสอบราคาซื้อ     
2,000,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3ประกวดราคาซื้อ     
3,443,320.00
ไฟล์ราคากลาง
15 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11โรงเรียนวัดแพรกษาสอบราคาจ้างเหมาบริการ     
507,540.00
ไฟล์ราคากลาง
15 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12โรงเรียนบ้านแควป่าสักสอบราคาซื้อ     
625,000.00
ไฟล์ราคากลาง
11 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13โรงเรียนองครักษ์สอบราคาจ้างเหมาบริการ     
1,176,000.00
ไฟล์ราคากลาง
6 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
2,504,000.00
ไฟล์ราคากลาง
4 กรกฎาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยสอบราคาซื้อ     
760,000.04
ไฟล์ราคากลาง
30 มิถุนายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,300,000.00
ไฟล์ราคากลาง
27 มิถุนายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17โรงเรียนวัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)สอบราคาซื้อ     
559,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 มิถุนายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
2,504,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 มิถุนายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19โรงเรียนบ้านท่ามะกาสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,310,000.00
ไฟล์ราคากลาง
7 มิถุนายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20โรงเรียนพนัสพิทยาคารสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,671,000.00
ไฟล์ราคากลาง
16 มิถุนายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง