สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช.
วันที่ประกาศประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ยกเลิก
ประกาศ
ผู้ชนะ
1โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,173,000.00
ไฟล์ราคากลาง
20 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2โรงเรียนวัดสำโรงเหนือสอบราคาซื้อ     
1,717,200.00
ไฟล์ราคากลาง
14 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
968,900.00
ไฟล์ราคากลาง
19 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4โรงเรียนบ้านนาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
9,286,000.00
ไฟล์ราคากลาง
16 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประกวดราคาจ้างเหมาบริการ     
9,612,000.00
ไฟล์ราคากลาง
16 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกวดราคาซื้อ     
10,000,000.00
ไฟล์ราคากลาง
15 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
852,000.00
ไฟล์ราคากลาง
15 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8โรงเรียนห้วยยางศึกษาสอบราคาจ้างเหมาบริการ     
930,000.00
ไฟล์ราคากลาง
14 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
670,880.00
ไฟล์ราคากลาง
14 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,503,200.00
ไฟล์ราคากลาง
13 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11โรงเรียนบ้านหนองไผ่สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,173,000.00
ไฟล์ราคากลาง
13 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,621,000.00
ไฟล์ราคากลาง
12 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,900,000.00
ไฟล์ราคากลาง
12 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14โรงเรียนบ้านปะตาเมาะโดยนายลลิต จรทผาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
530,000.00
ไฟล์ราคากลาง
12 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,330,000.00
ไฟล์ราคากลาง
9 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบราคาซื้อ     
1,980,000.00
ไฟล์ราคากลาง
8 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ประกวดราคาซื้อ     
4,010,420.00
ไฟล์ราคากลาง
7 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,660,200.00
ไฟล์ราคากลาง
6 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
506,400.00
ไฟล์ราคากลาง
6 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
604,800.00
ไฟล์ราคากลาง
2 กันยายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง