สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช.
วันที่ประกาศประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ยกเลิก
ประกาศ
ผู้ชนะ
1สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
823,300.00
ไฟล์ราคากลาง
25 พฤศจิกายน 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
823,300.00
ไฟล์ราคากลาง
26 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
628,000.00
ไฟล์ราคากลาง
26 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4โรงเรียนท่าแร่วิทยาสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
568,800.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,159,700.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6โรงเรียนสิงห์สะอาดสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,127,100.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,350,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8โรงเรียนบ้านเขาฝาชีสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
734,848.36
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9โรงเรียนบ้านซ่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
616,600.00
ไฟล์ราคากลาง
27 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
0.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
632,940.00
ไฟล์ราคากลาง
26 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
713,700.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13โรงเรียนบ้านช่อผกา ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,013,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14โรงเรียนบ้านช่อผกา ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,013,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15โรงเรียนบ้านช่อผกาสอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,013,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16โรงเรียนบ้านเมืองยางฯ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,013,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,256,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
666,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
1,013,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20โรงเรียนบ้านผไทรินทร์สอบราคาจ้างก่อสร้าง     
823,000.00
ไฟล์ราคากลาง
25 ตุลาคม 2559กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง