สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นยกเลิกประกาศ    
26 ธันวาคม 2555
2โรงเรียนบ้านทุ่งงาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)ยกเลิกประกาศ    
26 ธันวาคม 2555
3โรงเรียนอนุบาลนครปฐมยกเลิกประกาศ    
20 ธันวาคม 2555
4โรงเรียนห้วยยางศึกษายกเลิกประกาศ    
13 ธันวาคม 2555
5โรงเรียนห้วยยางศึกษายกเลิกประกาศ    
12 ธันวาคม 2555
6โรงเรียนห้วยยางศึกษายกเลิกประกาศ    
30 ธันวาคม 2555
7โรงเรียนอนุบาลนครปฐมยกเลิกประกาศ    
7 ธันวาคม 2555
8โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มยกเลิกประกาศ    
16 พฤศจิกายน 2555
9โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคียกเลิกประกาศ    
16 พฤศจิกายน 2555
10โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนยกเลิกประกาศ    
15 พฤศจิกายน 2555
11ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยางยกเลิกประกาศ    
15 พฤศจิกายน 2555
12โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมายกเลิกประกาศ    
15 พฤศจิกายน 2555
13โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มยกเลิกประกาศ    
29 ตุลาคม 2555
14โรงเรียนบ้านวังทองแดงยกเลิกประกาศ    
16 ตุลาคม 2555
15โรงเรียนบ้านด่านช้างยกเลิกประกาศ    
12 ตุลาคม 2555
16โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยยกเลิกประกาศ    
5 ตุลาคม 2555
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ยกเลิกประกาศ    
5 ตุลาคม 2555
18โรงเรียนบ้านท่าม่วงยกเลิกประกาศ    
28 กันยายน 2555
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ยกเลิกประกาศ    
25 กันยายน 2555
20โรงเรียนอนุบาลราชบุรียกเลิกประกาศ    
13 กันยายน 2555