สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมยกเลิกประกาศ    
24 กันยายน 2555
2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรียกเลิกประกาศ    
19 กันยายน 2555
3โรงเรียนบ้านวังทองยกเลิกประกาศ    
19 กันยายน 2555
4โรงเรียนบ้านหนองหูช้างยกเลิกประกาศ    
18 กันยายน 2555
5โรงเรียนบ้านซับไม้แดงยกเลิกประกาศ    
18 กันยายน 2555
6โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรายกเลิกประกาศ    
17 กันยายน 2555
7โรงเรียนบ้านซับไม้แดงยกเลิกประกาศ    
17 กันยายน 2555
8โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมยกเลิกประกาศ    
14 กันยายน 2555
9โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมยกเลิกประกาศ    
12 กันยายน 2555
10โรงเรียนแหลมบัววิทยายกเลิกประกาศ    
11 กันยายน 2555
11โรงเรียนบ้านช่อผกายกเลิกประกาศ    
12 กันยายน 2555
12โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ยกเลิกประกาศ    
5 กันยายน 2555
13โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ยกเลิกประกาศ    
31 สิงหาคม 2555
14โรงเรียนวัดโบสถ์ยกเลิกประกาศ    
28 สิงหาคม 2555
15โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารยกเลิกประกาศ    
28 สิงหาคม 2555
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19ยกเลิกประกาศ    
24 สิงหาคม 2555
17โรงเรียนอนุบาลนครปฐมยกเลิกประกาศ    
20 สิงหาคม 2555
18โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ยกเลิกประกาศ    
20 สิงหาคม 2555
19โรงเรียนอนุบาลนครปฐมยกเลิกประกาศ    
20 สิงหาคม 2555
20โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ยกเลิกประกาศ    
9 สิงหาคม 2555