สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนหอวังยกเลิกประกาศ    
17 กรกฎาคม 2555
2โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยยกเลิกประกาศ    
17 กรกฎาคม 2555
3โรงเรียนสุเหร่าบางปลายกเลิกประกาศ    
11 กรกฎาคม 2555
4โรงเรียนคลองใหม่ยกเลิกประกาศ    
5 กรกฎาคม 2555
5โรงเรียนบ้านตากวนยกเลิกประกาศ    
5 กรกฎาคม 2555
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองยกเลิกประกาศ    
3 กรกฎาคม 2555
7โรงเรียนบ้านซับบอนยกเลิกประกาศ    
21 มิถุนายน 2555
8โรงเรียนบ้านตาลเลียนยกเลิกประกาศ    
27 มิถุนายน 2555
9โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรายกเลิกประกาศ    
25 มิถุนายน 2555
10โรงเรียนหอวังยกเลิกประกาศ    
25 มิถุนายน 2555
11โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดยกเลิกประกาศ    
18 มิถุนายน 2555
12โรงเรียนวัดสร่างโศกยกเลิกประกาศ    
14 มิถุนายน 2555
13โรงเรียนคำเมยวิทยาคมยกเลิกประกาศ    
11 มิถุนายน 2555
14โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ?สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์?ยกเลิกประกาศ    
5 มิถุนายน 2555
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ยกเลิกประกาศ    
5 มิถุนายน 2555
16โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรียกเลิกประกาศ    
12 เมษายน 2555
17โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกยกเลิกประกาศ    
22 พฤษภาคม 2555
18ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานียกเลิกประกาศ    
17 พฤษภาคม 2555
19โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังรยกเลิกประกาศ    
15 พฤษภาคม 2555
20โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)ยกเลิกประกาศ    
14 พฤษภาคม 2555