สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานียกเลิกประกาศ    
11 พฤษภาคม 2555
2โรงเรียนวัดโบสถ์ยกเลิกประกาศ    
9 พฤษภาคม 2555
3โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ยกเลิกประกาศ    
3 พฤษภาคม 2555
4โรงเรียนบ้านโนนระเวียงยกเลิกประกาศ    
20 เมษายน 2555
5โรงเรียนอนุบาลนครปฐมยกเลิกประกาศ    
20 เมษายน 2555
6โรงเรียนอนุบาลนครปฐมยกเลิกประกาศ    
18 เมษายน 2555
7 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยกเลิกประกาศ    
15 เมษายน 2555
8โรงเรียนบ้านอาโพนยกเลิกประกาศ    
5 เมษายน 2555
9โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกยกเลิกประกาศ    
3 เมษายน 2555