สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนมหาราช ๗ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
18 เมษายน 2556
2โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
17 เมษายน 2556
3โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
17 เมษายน 2556
4โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
29 มีนาคม 2556
5โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
29 มีนาคม 2556
6โรงเรียนบ้านหนองสะแกประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
6 กุมภาพันธ์ 2556
7โรงเรียนบ้านกลางเปลี่ยนแปลงประกาศ    
4 กุมภาพันธ์ 2556
8โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
31 มกราคม 2556
9โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
31 มกราคม 2556
10โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
28 มกราคม 2556
11โรงเรียนห้วยยอดประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
29 มกราคม 2556
12โรงเรียนวัดเขาน้อยประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
17 มกราคม 2556
13โรงเรียนบ้านบรมสุขประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
2 มกราคม 2556
14โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
28 ธันวาคม 2555
15โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
28 ธันวาคม 2555
16โรงเรียนวัดประสพประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
18 ธันวาคม 2555
17 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
14 ธันวาคม 2555
18โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
13 ธันวาคม 2555
19โรงเรียนจตุคามวิทยาคมประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
11 ธันวาคม 2555
20โรงเรียนมหาราช ๗ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
7 ธันวาคม 2555