สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนบ้านบางสำโรงเปลี่ยนแปลงประกาศ    
6 ธันวาคม 2555
2โรงเรียนปทุมวิไลประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
27 พฤศจิกายน 2555
3ประกาศโรงเรียนบ้านบางสำโรงเปลี่ยนแปลงประกาศ    
28 พฤศจิกายน 2555
4โรงเรียนวิสุทธิษัตรีประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
15 พฤศจิกายน 2555
5โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
24 ตุลาคม 2555
6โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเปลี่ยนแปลงประกาศ    
15 ตุลาคม 2555
7โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
13 ตุลาคม 2555
8โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
2 ตุลาคม 2555
9โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์เปลี่ยนแปลงประกาศ    
12 กันยายน 2555
10โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
12 กันยายน 2555
11โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
13 กันยายน 2555
12โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
5 กันยายน 2555
13โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีเปลี่ยนแปลงประกาศ    
14 กันยายน 2555
14โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีเปลี่ยนแปลงประกาศ    
14 กันยายน 2555
15โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
10 กันยายน 2555
16โรงเรียนเสนางคนิคมเปลี่ยนแปลงประกาศ    
28 สิงหาคม 2555
17โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
4 กันยายน 2555
18โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
5 กันยายน 2555
19โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
5 กันยายน 2555
20โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
3 กันยายน 2555