สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
30 สิงหาคม 2555
2โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
29 สิงหาคม 2555
3โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
7 สิงหาคม 2555
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
22 สิงหาคม 2555
5โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
9 สิงหาคม 2555
6โรงเรียนบ้านนาเดื่อประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
14 สิงหาคม 2555
7โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
10 สิงหาคม 2555
8โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
15 สิงหาคม 2555
9โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
15 สิงหาคม 2555
10โรงเรียนบ้านหนองปลิงประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
9 สิงหาคม 2555
11โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาเปลี่ยนแปลงประกาศ    
9 สิงหาคม 2555
12โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
8 สิงหาคม 2555
13โรงเรียนบ้านนาเปอะประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
7 สิงหาคม 2555
14โรงเรียนบ้านลานทองประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
8 สิงหาคม 2555
15โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
7 สิงหาคม 2555
16โรงเรียนบ้านลาเวงประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
7 สิงหาคม 2555
17โรงเรียนบ้านคลองหินประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
6 สิงหาคม 2555
18แ้ไขเพิ่มเติมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม เปลี่ยนแปลงประกาศ    
6 สิงหาคม 2555
19โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
6 สิงหาคม 2555
20โรงเรียนวัดลำภูประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
3 สิงหาคม 2555