สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 โรงเรียนบ้านรามาประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
3 สิงหาคม 2555
2คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
31 กรกฎาคม 2555
3โรงเรียนปทุมวิไลประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
31 กรกฎาคม 2555
4โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
31 กรกฎาคม 2555
5โรงเรียนวัดบ้านลำนังประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
30 กรกฎาคม 2555
6โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
27 กรกฎาคม 2555
7โรงเรียนวัดบ้านในประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
20 กรกฎาคม 2555
8โรงเรียนอนุบาลเลย ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
18 กรกฎาคม 2555
9โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
23 กรกฎาคม 2555
10โรงเรียนวัดใหม่สำโรงเปลี่ยนแปลงประกาศ    
19 กรกฎาคม 2555
11โรงเรียนบ้านคำชนดงต้องเปลี่ยนแปลงประกาศ    
19 กรกฎาคม 2555
12โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
16 กรกฎาคม 2555
13โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)เปลี่ยนแปลงประกาศ    
13 กรกฎาคม 2555
14โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์เปลี่ยนแปลงประกาศ    
13 กรกฎาคม 2555
15โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
12 กรกฎาคม 2555
16โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
9 กรกฎาคม 2555
17โรงเรียนบ้านดอนสนเปลี่ยนแปลงประกาศ    
9 กรกฎาคม 2555
18โรงเรียนห้วยยอดประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
3 กรกฎาคม 2555
19โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
19 มิถุนายน 2555
20โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
8 มิถุนายน 2555