สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
6 มิถุนายน 2555
2โรงเรียนวัดหินลาดประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
29 พฤษภาคม 2555
3โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
21 พฤษภาคม 2555
4ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนแปลงประกาศ    
15 พฤษภาคม 2555
5ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
15 พฤษภาคม 2555
6โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
14 พฤษภาคม 2555
7โรงเรียนบ้านวังขอนประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
17 เมษายน 2555
8โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา    
17 เมษายน 2555