สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนวัดประสพประกาศผลผู้ชนะ    
18 ธันวาคม 2555
2โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ประกาศผลผู้ชนะ    
14 ธันวาคม 2555
3โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)ประกาศผลผู้ชนะ    
14 ธันวาคม 2555
4โรงเรียนมหาราช ๗ประกาศผลผู้ชนะ    
7 ธันวาคม 2555
5โรงเรียนปทุมวิไลประกาศผลผู้ชนะ    
28 พฤศจิกายน 2555
6โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผลผู้ชนะ    
25 ตุลาคม 2555
7โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประกาศผลผู้ชนะ    
24 ตุลาคม 2555
8โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประกาศผลผู้ชนะ    
16 ตุลาคม 2555
9โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประกาศผลผู้ชนะ    
1 ตุลาคม 2555
10โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประกาศผลผู้ชนะ    
1 ตุลาคม 2555
11โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ประกาศผลผู้ชนะ    
2 ตุลาคม 2555
12โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประกาศผลผู้ชนะ    
4 ตุลาคม 2555
13โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประกาศผลผู้ชนะ    
4 ตุลาคม 2555
14โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยประกาศผลผู้ชนะ    
2 ตุลาคม 2555
15โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประกาศผลผู้ชนะ    
27 กันยายน 2555
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2ประกาศผลผู้ชนะ    
25 กันยายน 2555
17โรงเรียนอนุบาลนครปฐมประกาศผลผู้ชนะ    
12 กันยายน 2555
18โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผลผู้ชนะ    
17 กันยายน 2555
19โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผลผู้ชนะ    
17 กันยายน 2555
20โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผลผู้ชนะ    
17 กันยายน 2555