สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
2โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศผลผู้ชนะ    
11 กันยายน 2555
3โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศผลผู้ชนะ    
11 กันยายน 2555
4โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประกาศผลผู้ชนะ    
10 กันยายน 2555
5โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ประกาศผลผู้ชนะ    
11 กันยายน 2555
6โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศผลผู้ชนะ    
7 กันยายน 2555
7โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประกาศผลผู้ชนะ    
10 กันยายน 2555
8โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประกาศผลผู้ชนะ    
10 กันยายน 2555
9โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
10โรงเรียนบ้านสันเจริญ ประกาศผลผู้ชนะ    
3 กันยายน 2555
11โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000ประกาศผลผู้ชนะ    
6 กันยายน 2555
12โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555
13โรงเรียนบ้านนาเฉลียงประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
14โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
15ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
16โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
17โรงเรียนบ้านสระประดู่ประกาศผลผู้ชนะ    
5 กันยายน 2555
18โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555
19โรงเรียนบ้านแควป่าสัก ประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555
20โรงเรียนบ้านลำตาเณรประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555