สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนบ้านฟุบสะแกประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555
2โรงเรียนบ้านลำนารวยประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555
3โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประกาศผลผู้ชนะ    
4 กันยายน 2555
4โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประกาศผลผู้ชนะ    
3 กันยายน 2555
5โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประกาศผลผู้ชนะ    
3 กันยายน 2555
6โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประกาศผลผู้ชนะ    
3 กันยายน 2555
7โรงเรียนอุทัยประกาศผลผู้ชนะ    
28 สิงหาคม 2555
8โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ประกาศผลผู้ชนะ    
7 สิงหาคม 2555
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19ประกาศผลผู้ชนะ    
22 สิงหาคม 2555
10โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประกาศผลผู้ชนะ    
22 สิงหาคม 2555
11โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)ประกาศผลผู้ชนะ    
21 สิงหาคม 2555
12โรงเรียนปทุมวิไลประกาศผลผู้ชนะ    
20 สิงหาคม 2555
13โรงเรียนบ้านนาเดื่อประกาศผลผู้ชนะ    
20 สิงหาคม 2555
14โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผลผู้ชนะ    
18 สิงหาคม 2555
15โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคารประกาศผลผู้ชนะ    
15 สิงหาคม 2555
16โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)ประกาศผลผู้ชนะ    
10 สิงหาคม 2555
17โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผลผู้ชนะ    
15 สิงหาคม 2555
18โรงเรียนบ้านหนองปลิงประกาศผลผู้ชนะ    
9 สิงหาคม 2555
19โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผลผู้ชนะ    
14 สิงหาคม 2555
20โรงเรียนบ้านสมบุรณ์ประกาศผลผู้ชนะ    
9 สิงหาคม 2555