สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อำเภอสามเงา จังหวัดตากประกาศผลผู้ชนะ    
9 สิงหาคม 2555
2โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยประกาศผลผู้ชนะ    
8 สิงหาคม 2555
3โรงเรียนบ้านนาเปอะประกาศผลผู้ชนะ    
9 สิงหาคม 2555
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประกาศผลผู้ชนะ    
10 สิงหาคม 2555
5โรงเรียนบ้านโคกกลางประกาศผลผู้ชนะ    
8 สิงหาคม 2555
6โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประกาศผลผู้ชนะ    
7 สิงหาคม 2555
7โรงเรียนบ้านคลองหินประกาศผลผู้ชนะ    
7 สิงหาคม 2555
8โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายประกาศผลผู้ชนะ    
7 สิงหาคม 2555
9โรงเรียนบ้านหนองเบญจประกาศผลผู้ชนะ    
6 สิงหาคม 2555
10โรงเรียนวัดลำภูประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
11โรงเรียนบ้านรามาประกาศผลผู้ชนะ    
3 สิงหาคม 2555
12ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวันประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
13โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
14โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประกาศผลผู้ชนะ    
30 กรกฎาคม 2555
15โรงเรียนวัดบ้านลำนังประกาศผลผู้ชนะ    
2 สิงหาคม 2555
16โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชารค์)ประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
17โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)ประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
18โรงเรียนบ้านหนองบัวคำประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
19โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประกาศผลผู้ชนะ    
1 สิงหาคม 2555
20โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประกาศผลผู้ชนะ    
31 กรกฎาคม 2555