สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสประกาศผลผู้ชนะ    
25 กรกฎาคม 2555
2โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศผลผู้ชนะ    
26 กรกฎาคม 2555
3โรงเรียนวัดบ้านในประกาศผลผู้ชนะ    
23 กรกฎาคม 2555
4โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประกาศผลผู้ชนะ    
24 กรกฎาคม 2555
5โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประกาศผลผู้ชนะ    
23 กรกฎาคม 2555
6โรงเรียนบ้านโคกสูงประกาศผลผู้ชนะ    
18 กรกฎาคม 2555
7โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)ประกาศผลผู้ชนะ    
16 กรกฎาคม 2555
8โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประกาศผลผู้ชนะ    
16 กรกฎาคม 2555
9โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประกาศผลผู้ชนะ    
13 กรกฎาคม 2555
10โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)ประกาศผลผู้ชนะ    
6 กรกฎาคม 2555
11โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทราประกาศผลผู้ชนะ    
9 กรกฎาคม 2555
12โรงเรียนสากเหล็กวิทยาประกาศผลผู้ชนะ    
4 กรกฎาคม 2555
13โรงเรียนบ้านยางน้อยประกาศผลผู้ชนะ    
3 กรกฎาคม 2555
14โรงเรียนวัดบ่อทองประกาศผลผู้ชนะ    
3 กรกฎาคม 2555
15โรงเรียนห้วยยอดประกาศผลผู้ชนะ    
3 กรกฎาคม 2555
16โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)ประกาศผลผู้ชนะ    
2 กรกฎาคม 2555
17โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65ประกาศผลผู้ชนะ    
22 มิถุนายน 2555
18โรงเรียนวัดป่าประดู่ประกาศผลผู้ชนะ    
22 มิถุนายน 2555
19โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประกาศผลผู้ชนะ    
18 มิถุนายน 2555
20โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประกาศผลผู้ชนะ    
8 มิถุนายน 2555