สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนวัดหินลาดประกาศผลผู้ชนะ    
29 พฤษภาคม 2555
2โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนประกาศผลผู้ชนะ    
25 พฤษภาคม 2555
3โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประกาศผลผู้ชนะ    
18 พฤษภาคม 2555
4โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ประกาศผลผู้ชนะ    
17 พฤษภาคม 2555
5โรงเรียนบ้านม่วง(ดุง๓)ประกาศผลผู้ชนะ    
16 พฤษภาคม 2555
6ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประกาศผลผู้ชนะ    
10 พฤษภาคม 2555
7โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประกาศผลผู้ชนะ    
14 พฤษภาคม 2555
8โรงเรียนแม่สอดประกาศผลผู้ชนะ    
10 พฤษภาคม 2555
9โรงเรียนบ้านวังขอนประกาศผลผู้ชนะ    
18 เมษายน 2555
10โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ประกาศผลผู้ชนะ    
18 เมษายน 2555
11โรงเรียนหล่มสักวิทยารมประกาศผลผู้ชนะ    
18 เมษายน 2555
12โรงเรียนคุระบุรีประกาศผลผู้ชนะ    
3 เมษายน 2555