สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  18 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
44,200.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  18 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
240,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
1,200,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
757,500.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศ TOR
  07 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
2,110,220.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ประกาศ TOR
  17 มกราคม 2562
20 มกราคม 2562
2.00นางสาวขวัญตา สุรินทร์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
289,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
1,215,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  09 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
7,125,000.00ดุษฎี ขุนทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
โรงเรียนบ้านคลองแรด
ประกาศ TOR
  03 มกราคม 2562
6 มกราคม 2562
6,997,000.00นางสาวเพียงใจ ยงค์หนูกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง