สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
289,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
1,215,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  09 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
7,125,000.00ดุษฎี ขุนทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
โรงเรียนบ้านคลองแรด
ประกาศ TOR
  03 มกราคม 2562
6 มกราคม 2562
6,997,000.00นางสาวเพียงใจ ยงค์หนูกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง