สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ประกาศ TOR
  04 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561
11,720,000.00นางสายสุณีย์ หงษ์สาครกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
ประกาศ TOR
  21 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
455,400.00อัครพนธ์ บุญลือกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  28 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
6,233,000.00นางสาวจันทร์นภา ทองเชื้อกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง