สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนวัดคีรีวง
ประกาศ TOR
  28 ตุลาคม 2560
2 พฤศจิกายน 2560
1,062,000.00นางสาวสุภาวดี ทองสำฤทธิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
ประกาศ TOR
  27 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
1,036,900.00นางสาวอมรรัตน์ ไชยวิจารณ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
ประกาศ TOR
  27 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
871,000.00นางสาวเยาวพา กาญจนกำเนิดกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง