สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : meshal
ชื่อเรื่อง : meshal
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : - บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 122.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : -
ที่อยู่ของหน่วงงาน : -


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) 1.jpg
08 มีนาคม 2561 11 มีนาคม 2561