สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 27585000.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 27660000.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : vicsur0506@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : 189 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จังหวัด ภูเก็ต


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) ร่างประกาศ.pdf
05 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562