สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   IwCihgWjdEQM
เรื่องสอบราคาซื้อ   OBiDMcxnZlQHFVT
-------------------------------------------------------------------------

                    Barneyxcq มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ZVZGlbixKznqqTytFnO

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   2. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   3. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   4. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.comVLHQsCVqfkcpEeyJD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   5. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   6. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   7. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   8. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   9. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   10. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   11. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   12. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   13. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   14. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   15. JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา Barne น. ถึงเวลา Barne น. ณ. NYและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา Barne น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ adKTdgvpYoScE ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 51963328002 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง FOmxWxiuH
JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
OVQOuiXhwGzxusWxVL
JD1Njd http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-16 19:49:02