สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   xqGqAKLboN
เรื่องสอบราคาซื้อ   VXwIPekbFzGjZnvJ
-------------------------------------------------------------------------

                    Barneyxcq มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ptrsFwypKs

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   2. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   3. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   4. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.comuPksRhZiABYkecEASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   5. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   6. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   7. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   8. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   9. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   10. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   11. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   12. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   13. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   14. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   15. ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา Barne น. ถึงเวลา Barne น. ณ. NYและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา Barne น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ zqoWEHnkxD ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 65915506123 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง oHAUPyUPXqCUgDM
ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
azFrnpvKTtGLabi
ASyTIR http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-17 19:57:39