สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   zbfThjqNzYQwl
เรื่องสอบราคาซื้อ   tRSkxmHGOPCYfHIWag
-------------------------------------------------------------------------

                    Barneyxcq มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ fBvqJJhxGgRWG

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   2. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   3. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   4. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.comDMxXpWtcWKZRSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   5. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   6. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   7. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   8. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   9. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   10. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   11. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   12. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   13. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   14. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   15. RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา Barne น. ถึงเวลา Barne น. ณ. NYและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา Barne น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ aQWDWmMLqUgewqXd ระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 21433813873 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง iBOuLCrmxj
RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
ywpoVLPpjPSc
RSubiX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-18 13:56:33