สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดสมควร
เรื่อง   ยกเลิกประกาศรายการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
-------------------------------------------------------------------------

                      รายการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน
ตู้เก็บเอกสารบิวอิน 1ชุด ,ผนังกรุไม้อัดสัก 30ตรม. ,คานกรุไม้อัดสัก 49.5ตรม.
หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม1.00x4.50ม. 2ชุด ,พื้นปูกระเบื้องเซรามิก12

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายโสภณ ไชยรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมควร


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายประสิทธิ์ ทองเพิ่ม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-11 10:30:16