สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร-หอประชุม) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้นผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
           ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคปัญญวัฒน์ ราคาที่เสนอ 385,900 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายคะนอง ควรตะขบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-17 13:23:29